Waarvoor kan je bij mij terecht?

Binnen mijn praktijk bied ik behandeling in de Basis GGZ. Dit is behandeling van lichte tot matige psychische klachten. 

Behandeling

Binnen mijn praktijk bied ik behandeling in de Basis GGZ. Dit is behandeling van lichte tot matige psychische klachten. De meeste behandelingen duren zo’n zes tot tien sessies. Dit klinkt misschien kort, maar in die sessies kunnen we een heleboel bereiken!

Waarvoor kan je bij mij terecht?

 • Angst en Paniek
 • Stemmingsklachten, depressiviteit
 • Overspannenheid, burnout
 • Trauma, PTSS
 • Perfectionisme
 • Rouw
 • Dwangklachten, obsessieve-compulsieve stoornis
 • Piekeren
 • Onzekerheid en zelfbeeldproblematiek

Ik behandel geen crisisgevoelige problematiek, omdat ik geen crisisdienst heb.

In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts(enpost). 

Bij sucidale gedachten kan je ook contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie

Werkwijze

Ik ben specialist op het gebied van de Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Bij trauma bied ik EMDR aan, een geweldige techniek die snel verlichting van klachten geeft. Ik werk graag gestructureerd en doelgericht. Ik draai geen protocol af maar bied een behandeling op maat. Hierbij is een goede therapeutische relatie van groot belang. Het werken aan een goede samenwerkingsrelatie met de client vind ik een heel mooi proces. 

We starten altijd met een of twee diagnostische gesprekken. In deze gesprekken onderzoeken we hoe de problematiek in elkaar zit en formuleren we een behandelplan. In een behandeling ga ik graag met de cliënt op zoek naar zijn of haar drijfveren en naar routes tot het verminderen van klachten. Klik hier om te zien welke klachten ik behandel. Mijn werkwijze is analytisch (ik wil graag samen met de client goed begrijpen wat er nu precies aan de hand is), eerlijk en direct, persoonlijk, nuchter en praktisch.

Aan het eind van de behandeling maak je een Terugvalpreventieplan. Dit helpt je bij het herkennen van situaties die mogelijk klachten zouden kunnen veroorzaken. En je kan dankzij dat document snel ingrijpen, zodat je een terugval kan voorkomen.

Naast face to face behandelingen kan er gewerkt worden met e-Health van Minddistrict. Online consulten zijn ook mogelijk.

Tarieven                    

Contracten zorgverzekeraars in 2023

Voor 2023 heb ik contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars. Dit betekent dat de behandeling vergoed wordt wanneer je bij een van onderstaande zorgverzekeraars verzekerd bent. Je betaalt alleen je eigen risico.

Naam verzekeraar

 • Caresq, Eucare, Aevitae
 • DSW, inTwente, Stad Holland
 • ASR, Ditzo
 • ENO, Salland, ZorgDirect, HollandZorg
 • OWM Zorg en Zekerheid
 • Zilveren Kruis, Pro Life, Interpolis, FBTO, De Friesland, ZieZo
 • Menzis, Anderzorg, Hema, VinkVink
 • SZVK

In 2024 heb ik met dezelfde verzekeraars een contract. En daar komen de volgende zorgverzekeraars nog bij:

VGZ, IZZ, VGZ Bewuzt, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC, Univé Zorg, Zekur, Zekur Natura

Het is altijd verstandig om even contact te leggen met jouw zorgverzekering om te controleren wat je vergoed krijgt van de behandeling bij Praktijk Komma. Hieronder zal ik het zo goed mogelijk uitleggen, maar hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

 Vanuit de basiszorgverzekering is er recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis GGZ. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een DSM-5 diagnose die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. De diagnose wordt tijdens de intake in onderling overleg vastgesteld.

Hiernaast zie je een lijstje met de verzekeringspartijen waarmee ik voor 2023 een contract heb afgesloten. Wanneer je een verzekering hebt bij een van deze verzekeraars, dan wordt jouw behandeling volledig vergoed. Staat jouw zorgverzekeraar niet in dit lijstje? Dan heb ik geen contract afgesloten met jouw zorgverzekeraar. In dit geval wordt op restitutie basis gewerkt. Dit betekent dat je de kosten voor de behandeling in eerste instantie zelf betaalt en naderhand kunt indienen bij de zorgverzekeraar. De vergoeding die je dan van je zorgverzekeraar krijgt, ligt meestal tussen de 60 en 90% van het marktconforme tarief bij een natura polis en meestal 100% van het marktconforme tarief bij een restitutiepolis (vrije artsenkeuze). In alle gevallen geldt wel een eigen risico. Wat jouw eigen risico is, kan je terugvinden op je polisblad.

Wanneer je een verzekerd bent bij een partij waar ik geen contract mee heb, dan is er mogelijk sprake van een zogenaamd ‘machtigingenbeleid’. Dit betekent dat je vooraf toestemming moet vragen bij je zorgverzekeraar. Vraag dit vooral goed na bij je verzekeraar.

In onderstaand overzicht ziet je de tarieven voor behandeling bij een GZ-psycholoog zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Onverzekerde zorg

Sommige behandelingen worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aanpassingsstoornissen, rouw, werk- en relatieproblemen. Wil je wel graag behandeling voor deze vraagstukken dan komen deze kosten voor eigen rekening. Het tarief per sessie van ongeveer 60 minuten bedraagt €125,00. Hier rust geen btw op.

No show beleid

Wanneer de afspraak niet door kan gaan, probeer hem dan zo spoedig mogelijk te verzetten of te annuleren. Dit kan door een berichtje te sturen naar info@praktijkkomma.nl.

Voor alle afspraken geldt dat bij afwezigheid zonder berichtgeving of annulering korter dan 24 uur een bedrag van € 50,00 in rekening wordt gebracht.

Aanmelden

Het is het handigste als de verwijzing via Zorgdomein wordt gedaan. Aanmelden kan ook via het contactformulier op deze site of door te kikken op de aanmeldbutton hieronder. Vraag dan wel nog aan de huisarts of medisch specialist om een verwijzing.

Wachttijden

De praktijk is open voor nieuwe aanmeldingen. De wachttijd bedraagt ongeveer 10-14 weken.

Op een papieren verwijsbrief moeten de volgende zaken vermeld staan:

 • Datum verwijzing
 • Persoonsgegevens van de cliënt (incl telefoonnummer en e-mailadres)
 • Naar wie u verwijst (geadresseerde)
 • Het echelon waarvoor u verwijst (Basis GGZ)
 • Het vermoeden van een DSM-5 classificatie
 • Naam, functie en persoonlijke AGB-code van de verwijzer
 • (Digitale) handtekening van de verwijzer